Layout style

Predefined Color Shemes


Finlands operativa program för Europeiska havs- och fiskerifonden

 

Kustområden och inlandsvattenområden är en väsentligt del av det finska livet. Fiskeri är en betydande näringsgren och registrerade fiskefartyg finns något under 3000 st. Akvakultur, dvs fiskodling och yngelodling finns i Finland sammanlagd 400 st.  Primärproduktion av fisk, både kommerciell fiske och fiskodling är noggrant reglerad och övervakad affärsverksamhet i Finland. Fiskerinäringar grundar sig för hållbart nyttjande av naturresurser.

 

Marina och vattenrelaterad kunskap, i blå bioekonomi finns det specialkunnande i Finland och ökande marknadsmöjligheter globalt.

Målsättning för Finlands operativa program för Europeiska havs- och fiskerifonden (EHFF) är framgångsrik och hållbar blå bioekonomi. Via Havs- och fiskerifonden främjas hållbart fiske, och hållbart akvakultur, unionens gemensam fiskepolitik, ökning i sysselsättning och regional sammanhållning, bidras till saluföring och förädling av fiskeprodukter samt gemensam havspolitik.

 

 

Sisällytetyt portletit Sisällytetyt portletit

  • ©Havs och fiskerinätverk, foto Markku Saiha

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktuellt och Nyheter

 

9.6.2017 Webbplatser förnyas inom en snar framtid.

Tack för ditt tålamod!

 

 

Du kan läsa nyheter på vår facebook!